Polityka prywatności

Przesyłając poprzez formularze strony internetowej pytania lub komentarze użytkownicy mogą udostępniać DEMARKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa dane osobowe, to jest dane pozwalające na określenie ich tożsamości, takie jak imię i nazwisko, adres e-mailowy, adres pocztowy, czy numer telefonu.

Dane osobowe użytkowników są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze w specjalnej strefie bezpieczeństwa, z ograniczonym dostępem. Firma nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników strony innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

W celu ustalenia danych statystycznych o ruchu użytkowników oraz ułatwienia użytkownikom korzystania z treści zawartych na stronie, DEMARKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa używa technologii znanej jako cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer na komputerze użytkownika, które serwer ten może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, co nie spowoduje utrudnień w korzystaniu z treści zawartych na stronie. Więcej informacji na temat wyłączania cookies dostarczają instrukcje poszczególnych przeglądarek oraz treść sekcji „Help” danej przeglądarki.
Firma nie odpowiada za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach DEMARKO, jak i tych, które umieszczają linki do strony DEMARKO.
W przypadku pytań czy uwag użytkowników dotyczących warunków korzystania z Serwisu czy ochrony prywatności, prosimy o przesłanie poczty elektronicznej na adres info@demarko-trailers.com

Download

Polityka prywatności Pobierz (pdf, 133.16 KB)