loading...

Service

TUSENVIS AV KILOMETER MED ERFARING 

Vi tilbyr våre kunder profesjonelle servicetjenester som garanterer driftssikkert og feilfritt bruk av våre tilhengere. Vår service består ikke bare av reparasjoner, men også av kontinuerlig veiledning og konsultasjon innen anvending og vedlikehold. Vårt service team er alltid til Deres disposisjon. Vi tilbyr både hjelp per telefon samt mobil service med besøk hos kunden.

Vi sørge for at våre spesialister får opplæring som hjelper dem med å utvikle sine fagkvalifikasjoner. Vi har utstyrt våre servicehaller med det nyeste av redskaper som gjør det mulig å praktisere samt stadfeste de oppnådde erfaringene.

Vårt service team garanterer komplekse service- og kontrolltjenester av den høyeste kvalitet. Vi begrenser oss derimot ikke til å kun utføre service på tilhengere av typen DEMARKO. Så takket være våre spesialisters brede kunnskap og erfaring, er de i stand til å utføre service på eller reparere andre produsenters tilhengere.