loading...

Personvernerklæring

Ved å sende spørsmål eller kommentarer gjennom nettsidens skjemaer, kan brukerne dele sine personopplysninger med DEMARKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Dette er personopplysninger som gjør det mulig å beskrive brukerens identitet, slike som navn og etternavn, e-postadresse, post adresse, eller telefonnummer. 

Brukernes personopplysninger lagres og bearbeides i samsvar med det bruker selv har tillatt samt i henhold til polsk lov, spesielt i henhold til personvernloven fra den 29. august 1997 (Kunngjøring Nr 133, pkt. 883 med senere endringer). Samlet personopplysningsdata blir behandlet som en egen database, lagret på en server som befinner seg i en spesiell sikkerhetssone med begrenset tilgang. Bedriften videreformidler ikke, selger ikke og deler ikke bort brukernes samlede personopplysninger til andre personer eller institusjoner, bortsett fra da brukeren selv har gitt en tydelig tillatelse til dette, eller på brukerens forespørsel, eller dersom dette kreves av gjeldende lover. 

For å kunne avgjøre statistisk data om brukernes surfing samt for å gjøre det enklere for brukerne å benytte seg av innholdet på siden, bruker DEMARKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa cookies-teknologi, dvs. informasjon lagret av brukerens dataserveren, som denne serveren senere kan innhente ved hver nye pålogging fra den datamaskinen. Brukeren kan når som helst slå av cookies-funksjonen i sin nettleser, som ikke vil skape noen komplikasjoner i bruken av innholdet på nettsiden. Instrukser for mer informasjon om hvordan man slår av cookies-funksjonen er tilført av ulike nettlesere, samt innholdet i seksjonen "Help" i hver en nettleser. Bedriften er ikke ansvarlig for personvernpolitikken på andre nettsider, samt de som er tilgjengelige for brukeren gjennom lenker plassert på nettsiden til DEMARKO, samt de som deler lenker til DEMARKO sin nettside. Dersom brukeren måtte ha spørsmål eller kommentarer til Tjenestens bruksvilkår eller personvern, ber vi om å sende en e-post på adresse info@demarko-trailers.com.