loading...

Innowacje

TWORZYMY TRANSPORT PRZYSZŁOŚCI

W DEMARKO stawiamy na innowacje. Łączymy je z naszym doświadczeniem i osiągnięciami, które zdobyliśmy przez 30 lat naszej działalności. W ten sposób tworzymy produkty nowoczesne, a równocześnie bardzo dojrzałe i godne zaufania. Każda z wprowadzanych przez nas innowacji podyktowana jest potrzebami naszych Klientów i wyzwaniami jakie stawia przed nami transport ponadnormatywny. Dobrze zaprojektowane i wdrożone rozwiązania technologiczne zapewniają produkowanym przez nas naczepom lepsze specyfikacje, osiągi i coraz szersze spektrum nowych możliwości. Zawsze u podstaw wprowadzanych przez nas innowacji stoi niezawodność.

HYDRA-DECK TM

Hydraulicznie poszerzany pokład naczepy autorstwa DEMARKO to kontrola na wyciągnięcie ręki. Umożliwia przewóz maszyn o większych gabarytach oraz ogromnych elementów konstrukcyjnych. Pełne zautomatyzowanie procesu zapewnia wygodę oraz dużą oszczędność czasu. Manualne rozsuwanie poszerzeń zastąpione jest 4 przyciskami odpowiedzialnymi za 4 rozsuwane sekcje naczepy. Tego typu rozwiązanie gwarantuje bardzo prostą i przyjazną użytkownikowi obsługę systemu. Jest ono również bardziej żywotne i łatwiejsze w konserwacji. HYDRA-DECK TM to nowoczesność, która sprawdza się w praktyce.

Regionalny Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa: III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie: 2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Poddziałanie: 2. Kredyt na innowacje technologiczne

cel projektu: 

Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy
DEMARKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
poprzez wdrożenie nowej technologii wytwarzania naczep specjalistycznych
przeznaczonych do przewozu ładunków ponadnormatywnych
z automatycznie poszerzanym pokładem oraz wprowadzenie do oferty
nowego produktu, powstałego w efekcie ww. 
Beneficjent: DEMARKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Demarko Sp. z o.o. sp. k. zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIR.01.02.00-00-0054/18-00 realizuje projekt „Opracowanie prototypu specjalistycznej naczepy modułowej do przewozu czołgów, ciężkiego sprzętu gąsienicowego oraz pozostałego sprzętu i pojazdów wojskowych”.

cel projektu:

- wzrost konkurencyjności firmy poprzez stworzenie innowacyjnej naczepy modułowej do przewozu pojazdów militarnych.

Projekt polegać będzie na przeprowadzeniu badań przemysłowych i prac rozwojowych, prowadzących do pozyskania wiedzy odnośnie konstrukcji łabędziej szyi o hydraulicznej regulacji wysokości sprzęgu, sterowanej przy użyciu jednej pary siłowników, do zastosowania w naczepie specjalistycznej przeznaczonej do przewozu ciężkiego sprzętu wojskowego.

planowane efekty:

- końcowym rezultatem przeprowadzonych prac B+R będzie opracowanie kompletnego prototypu naczepy modułowej z hydrauliczną regulacją wysokości sprzęgu.

wartość projektu: 5 725 316,91 pln

wkład Funduszy Europejskich: 3 356 574,32 pln

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu narodowego Centrum Badań i Rozwoju: INNOMOTO.
Demarko Sp. z o.o. sp. k. zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-RPSL.03.02.00-24-00G4/18-00 w ramach działania 3.2: Innowacje w MŚP, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 realizuje projekt „Wdrożenie produkcji naczep opartych na innowacyjnym systemie skrętu osi w oparciu o prace badawczo-rozwojowe poprzez wzbogacenie parku maszynowego o nowoczesne obróbcze centrum frezarskie”.

 

cel projektu:

- wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez implementację innowacji produktowej i procesowej.

W projekcie zakupione zostanie obróbcze centrum frezarskie, które będzie włączone w posiadany ciąg technologiczny. Pozwoli to na wdrożenie produkcji innowacyjnych naczep do przewozu ładunków ponadnormatywnych, w oparciu o rozwiązania opracowane przez dział B+R beneficjenta.

planowane efekty:

- podniesienie pozycji konkurencyjnej spółki na obsługiwanych rynkach, ekspansja międzynarodowa przedsiębiorstwa oraz podniesienie zyskowności prowadzonej działalności.

 wartość projektu: 2 726 220,00 pln

 wkład Funduszy Europejskich: 817 866,00 pln

 okres realizacji: 2018 - 2020

Demarko Sp. z o.o. sp. k. zgodnie z umową o dofinansowanie nr:

 UDA-RPSL.03.02.00-24-02EF/20-00

realizuje projekt „Wdrożenie nowej innowacji procesowej poprzez inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia w wykorzystaniem systemów opartych na sztucznej inteligencji”.

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, działanie 3.2 Innowacje w MŚP.

Celem projektu jest implementacja, opracowanej na zlecenie firmy Demarko, innowacji procesowej wspomaganej innowacją organizacyjną, pozwalającej na usprawnienie zarządzania procesami produkcyjnymi i logistycznymi przedsiębiorstwa.

 Realizacja projektu przyczyni się do:

- rozwoju firmy i poprawy jej konkurencyjności na rynku krajowym i międzynarodowym,

-  wprowadzenia nowych rozwiązań w procesie produkcji wyznaczających nowe standardy
   i kierunki w branży,

- wzmocnienia wizerunku firmy,

- zacieśnienia współpracy pomiędzy firmą a sferą nauki.

 

wartość projektu: 17 332 729,93 PLN

wkład Funduszy Europejskich: 4 932 077,60 PLN

okres realizacji: lata 2020 - 2022