loading...

Bezpieczeństwo przemysłowe

W związku z rozwojem firmy i profilem prowadzonej działalności  w 2020 roku kierownictwo spółki, na podstawie przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych,  podjęło decyzję o ubieganiu się w Agencji Bezpieczeństwa   Wewnętrznego o uzyskanie   świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego.

 W wyniku tych działań  DEMARKO S.A. obecnie posiada 5 świadectw bezpieczeństwa przemysłowego wydanych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w dniu 30 kwietnia 2021 r.: 

 - świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego (krajowe) drugiego stopnia Nr SBPKT005921P - do klauzuli POUFNE na okres do 30.04.2031 r.,

- świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego (krajowe) trzeciego stopnia Nr SBPKT006021T - do klauzuli TAJNE na okres do 30.04.2028 r.,

- świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego (międzynarodowe) trzeciego stopnia Nr SBPNT006121S - do klauzuli NATO SECRET na okres do 30.04.2028 r. i NATO CONFIDENTIAL na okres do 30.04.2031 r.,

- świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego (międzynarodowe) trzeciego stopnia Nr SBPUT006221S - do klauzuli EU SECRET na okres do 30.04.2028 r. i EU CONFIDENTIAL na okres do 30.04.2031 r.,

- świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego (międzynarodowe) trzeciego stopnia Nr SBPCT006321S - do klauzuli ESA SECRET na okres do 30.04.2028 r. i ESA CONFIDENTIAL na okres do 30.04.2031 r.

Wszystkie powyższe dane można potwierdzić w Wykazie podmiotów posiadających świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego prowadzonym na stronie ABW, w zakładce INFORMACJE NIEJAWNE>MATERIAŁY DO POBRANIA>WYKAZ PODMIOTÓW POSIADAJĄCYCH ŚBP. W wykazie tym firma Demarko wpisana jest pod pozycjami od 1691 do 1695.

Ponadto właściciel Spółki podjął decyzję o odwieszeniu zawieszonego postępowania sprawdzającego prowadzonego przez Delegaturę ABW w Katowicach w celu uzyskania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego (krajowego) pierwszego stopnia, potwierdzającego pełną zdolność przedsiębiorcy do ochrony informacji niejawnych o klauzuli POUFNE. Przewidujemy, że uzyskanie tego certyfikatu może nastąpić w IV kwartale bieżącego roku.